ขอใบเสนอราคา
กรุณากรอกข้อมูลในช่องสีแดงให้ครบ

ใบเสนอราคา
Quotation

เลขที่ : 220703220107
วันที่ : 03072022


บริษัท ซี้ด ไอที จำกัด
0891624529 Email. info@zeedshop.net


คุณใช่บอทหรือไม่ กรุณากรอกว่า ไม่ใช่ :
ชื่อบริษัท :
ที่อยู่ :
ชื่อผู้ติดต่อ :
โทรศัพท์/แฟกซ์ : อีเมลล์ :

ลำดับ รายการ ราคา จำนวน รวม
1 รอการอัพเดท รอการอัพเดท
2 รอการอัพเดท รอการอัพเดท
3 รอการอัพเดท รอการอัพเดท

รวม
ภาษี 7%
รวมทั้งสิ้น

รอการอัพเดท
รอการอัพเดท
รอการอัพเดท

บาท
บาท
บาท
หมายเหตุ : กำหนดยืนราคา 15 วัน ใช้เวลาในการสั่งประมาณ 10-15 วันทำการ
วิธีการชำระเงิน
- โอนเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี : ภกัณฑ์ สิทธิโชค
ประเภท : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 1632044175
ธ.ไทยพานิชย์สาขาย่อย วิภาวดีรังสิต
- สั่งจ่ายเช็ค
ภกัณฑ์ สิทธิโชค


...........................................................

ผู้มีอำนาจลงนาม


...........................................................

ผู้สั่งซื้อ