สั่งซื้อแบบง่าย ขอใบเสนอราคา
แจ้งการชำระเงิน สอบถามสินค้า
Genuine Battery HP Pavilion DV1000 DV4000 DV5000 ZE2000

Genuine Battery HP Pavilion DV1000 DV4000 DV5000 ZE2000

Product Code: HSTNN-LB09
Availability: In Stock
Price: 2,500 บาท
Battery Type
Li-ion
Voltage
10.8V
Capacity
43WH/ 6Cell
Color
Black
Net Weight
318g
Dimension
205.8 x 51.6 x 20.8(mm)
Battery Condition
Brand New, 100% Original manufacturer
Warranty
6 months Long

Replace Part Number:

361855-004 361856-002 361856-003 367759-001 367760-001 367769-001 383492-001 383493-001 391883-001 394275-001 395751-001 395751-251 395751-321 396600-001 396601-001 396602-001 396603-001 398065-001 398752-001 398832-001 404232-001 407834-001 407835-001 DAK100880-011100 HSTNN-C17C HSTNN-DB10 HSTNN-DB17 HSTNN-IB09 HSTNN-IB17 HSTNN-LB09 HSTNN-OB17 HSTNN-Q05C HSTNN-UB17 HSTNN-W06C PB995A PF723A PM579A

Fit for:

HP Pavilion DV1000 Series:

DV1000, DV1004AP, DV1005AP, DV1007AP, DV1008AP, DV1011AP, DV1012AP, DV1030AP, DV1101AP, DV1102AP, DV1128AP, DV1135AP, DV1240CA, DV1000, DV1000 (CTO), DV1001, DV1001AP, DV1001XX, DV1002, DV1002AP, DV1002eAP, DV1003AP, DV1003eAP, DV1004AP, DV1004eAP, DV1005AP, DV1005EA, DV1005eAP, DV1006AP, DV1006EA, DV1006eAP, DV1007AP, DV1007EA, DV1007eAP, DV1008AP, DV1008eAP, DV1009AP, DV1009eAP, DV1009XX, DV1010AP, DV1010CA, DV1010eAP, DV1010US, DV1011AP, DV1011EA, DV1012AP, DV1012LA, DV1013AP, DV1014AP, DV1014LA, DV1015AP, DV1015LA, DV1016AP, DV1017AP, DV1018AP, DV1019AP, DV1019EA, DV1020AP, DV1021AP, DV1022AP, DV1023AP, DV1024AP, DV1024LA, DV1025AP, DV1025LA, DV1026AP, DV1027AP, DV1028AP, DV1029AP, DV1030AP, DV1030EA, DV1031AP, DV1032AP, DV1033AP, DV1034AP, DV1035AP, DV1036AP, DV1037AP, DV1040CA, DV1040US, DV1042QV, DV1044LA, DV1045CL, DV1045EA, DV1045LA, DV1049CL, DV1049EA, DV1050, DV1050EA, DV1055EA, DV1057EA, DV1060US, DV1061EA, DV1063EA, DV1064EA, DV1065EA, DV1065US, DV1066EA, DV1067EA, DV1068EA, DV1071EA, DV1074EA, DV1075EA

HP Pavilion DV1100 Series:

DV1100, DV1100 (CTO), DV1101AP, DV1102AP, DV1103AP, DV1104AP, DV1105AP, DV1105EA, DV1106AP, DV1107AP, DV1107EA, DV1108AP, DV1108EA, DV1109AP, DV1109EA, DV1110AP, DV1110EA, DV1111AP, DV1111EA, DV1112AP, DV1112EA, DV1113AP, DV1114AP, DV1115AP, DV1115LA, DV1116AP, DV1117AP, DV1117LA, DV1118AP, DV1119AP, DV1120AP, DV1120US, DV1121AP, DV1122AP, DV1123AP, DV1124AP, DV1125AP, DV1125EA, DV1125LA, DV1126AP, DV1127AP, DV1128AP, DV1129AP, DV1130AP, DV1130CA, DV1130EA, DV1130US, DV1131AP, DV1131EA, DV1132AP, DV1133AP, DV1133WM, DV1133WM-B, DV1134AP, DV1135AP, DV1135EA, DV1135LA, DV1136AP, DV1136EA, DV1137AP, DV1137EA, DV1138AP, DV1138EA, DV1139AP, DV1139EA, DV1140EA, DV1142EA, DV1143EA, DV1145EA, DV1150US, DV1152EA, DV1153EA, DV1154EA, DV1155EA, DV1156CL, DV1159EA, DV1160EA, DV1165EA, DV1167EA, DV1168EA, DV1170CA, DV1170EA, DV1170US, DV1175US, DV1180EA, DV1180US, DV1190EA

HP Pavilion DV1200 Series:

DV1200, DV1206CL, DV1207US, DV1210US, DV1215WM, DV1217US, DV1220EA, DV1220US, DV1224EA, DV1225CA, DV1225EA, DV1227US, DV1230EA, DV1240CA, DV1240US, DV1245CL, DV1245EA, DV1249EA, DV1250EA, DV1251EA, DV1252EA, DV1253EA, DV1254EA, DV1255EA, DV1258EA, DV1259EA, DV1260EA, DV1262EA, DV1263EA, DV1265EA, DV1266EA, DV1267EA, DV1270EA, DV1272EA, DV1275EA, DV1280EA, DV1281EA

HP Pavilion DV1300 Series:

DV1300, DV1301AP, DV1301XX, DV1302AP, DV1302XX, DV1303AP, DV1304AP, DV1305AP, DV1306AP, DV1307AP, DV1308AP, DV1309AP, DV1310AP, DV1310US, DV1311AP, DV1311SE, DV1312AP, DV1313AP, DV1314AP, DV1315AP, DV1315CL, DV1315LA, DV1316AP, DV1317AP, DV1317LA, DV1318AP, DV1319AP, DV1320AP, DV1321AP, DV1321US, DV1322AP, DV1323AP, DV1324AP, DV1325AP, DV1325EA, DV1325LA, DV1326AP, DV1326EA, DV1327AP, DV1328AP, DV1329AP, DV1330AP, DV1330BR, DV1330CA, DV1331AP, DV1331EA, DV1331SE, DV1332AP, DV1332EA, DV1333AP, DV1333EA, DV1334AP, DV1335AP, DV1335LA, DV1336AP, DV1337AP, DV1338AP, DV1340AP, DV1340BR, DV1340US, DV1341AP, DV1342AP, DV1343AP, DV1344AP, DV1345AP, DV1345EA, DV1346AP, DV1347AP, DV1348AP, DV1349AP, DV1350AP, DV1351AP, DV1351EA, DV1352AP, DV1352EA, DV1353AP, DV1353EA, DV1354EA, DV1355EA, DV1356AP, DV1356EA, DV1358EA, DV1359EA, DV1361EA, DV1363AP, DV1363EA, DV1365EA, DV1366EA, DV1399XX

HP Pavilion DV4000 Series:

DV4003AP(PV294PA), DV4012AP(PV320PA), DV4017AP, DV4021EA, DV4030CA, DV4030EA, DV4040CA, DV4045EA, DV4070EA

HP Pavilion DV5000 Series:

DV5000z

HP Pavilion ze2000 Series:

ze2000, ze2000t, ze2000z, ze2001, ze2001ap, ze2001ea, ze2001XX, ze2002AP, ze2002EA, ze2003AP, ze2004ap, ze2004us, ze2005ap, ze2005EA, ze2005US, ze2006ap, ze2007ap, ze2007EA, ze2008ap, ze2008WM, ze2009ap, ze2010ap, ze2010br, ze2010EA, ze2011ap, ze2012ap, ze2013ap, ze2014AP, ze2015EA, ze2015US, ze2016AP, ze2017AP, ze2018AP, ze2019AP, ze2020AP, ze2020br, ze2020CA, ze2020EA, ze2021EA, ze2022EA, ze2023EA, ze2024EA, ze2025EA, ze2026EA, ze2027EA, ze2028EA, ze2030br, ze2039EA, ze2040br, ze2040EA, ze2044ea, ze2045ea, ze2050EA, ze2055EA, ze2058EA, ze2060EA, ze2062ea, ze2064EA, ze2065EA, ze2068EA, ze2070ea, ze2090EA, ze2091EA, ze2099XX, ze2100, ze2200

HP Pavilion ZT4000 Series

HP COMPAQ Business Notebook NX4800/NX7100 Series

HP Special Edition L2000

COMPAQ Presario M2000 Series:

M2000, M2000Z, M2001AP, M2001AP(PS929PA), M2001EA, M2002AL, M2002AP, M2003AP, M2003AP(PS943PA,PV256PA), M2004AP, M2005AP, M2005US, M2006AP, M2007AP, M2007US, M2008AP, M2009AP, M2010AP, M2010CA, M2010EA, M2010US, M2011AP, M2011EA, M2012AP, M2013AP, M2013AP(PT373PA), M2014AP, M2015AP, M2015LA, M2016AP, M2017AP, M2018AP, M2019AP, M2019AP(PT379PA), M2019EA, M2020AP, M2020EA, M2021AP, M2022AP, M2023AP, M2024AP, M2025AP, M2026AP, M2027AP, M2029AP, M2030EA, M2031AP, M2031AP(PV247PA), M2031EA, M2033AP, M2034EA, M2043AP, M2043AP(PV288PA), M2045AP, M2045AP(PV297PA), M2046EA, M2050EA, M2052EA, M2054EA, M2055EA, M2065EA, M2070EA, M2071EA, M2075EA, M2105CA, M2105EA, M2105US, M2108EA, M2108US, M2113EA, M2125EA, M2130EA, M2131EA, M2140EA, M2155EA, M2175EA, M2201AP, M2201EA, M2202AP, M2203AP, M2205EA, M2207AP, M2207EA, M2208EA, M2211AP, M2212AP, M2213AP, M2215AP, M2215LA, M2216AP, M2217AP, M2218AP, M2219AP, M2220AP, M2221AP, M2222AP, M2223AP, M2224AP, M2225AP, M2228AP, M2229AP, M2230AP, M2232AP, M2233AP, M2235AP, M2241AP, M2243AP, M2245AP, M2245EA, M2246EA, M2247AP, M2248EA, M2255EA, M2316EA, M2357EA, M2400, M2500

COMPAQ Presario V2000 Series:

V2140CA, V2000, V2000Z, V2001, V2001AP, V2002, V2002AP, V2002EAP, V2003AP, V2004AP, V2004AP(PF359PA), V2006AP, V2008AP, V2009AP, V2009EA, V2010AP, V2010AP(PH475PA), V2010EA, V2010LA, V2010US, V2011AP, V2016AP, V2017AP, V2018AP, V2019AP, V2020AP, V2021AP, V2022AP, V2023AP, V2024AP, V2025AP, V2026AP, V2027AP, V2028AP, V2028EAP, V2029AP, V2030AP, V2030US V2102AP(PS923PA), V2030US, V2031AP, V2032AP, V2033AP, V2034AP, V2035AP, V2035EA, V2036AP, V2038AP, V2039AP, V2040AP, V2040EA, V2042AP, V2047AP, V2069CL, V2100 (CTO), V2102AP, V2104, V2104AP, V2106AP, V2110CA, V2110US, V2113AP, V2116AP, V2119AP, V2120AP, V2120EA, V2132AP, V2133AP, V2133AP(PV249PA), V2134AP, V2134AP(PV250PA), V2135AP, V2135AP(PV255PA), V2135US, V2136AP, V2140CA, V2140US, V2147AP, V2148AP, V2149AP, V2150AP, V2150US, V2151AP, V2152AP, V2153AP, V2154AP, V2157AP, V2205US, V2210CA, V2210US, V2220US, V2250EA, V2305CA, V2306AP, V2306US, V2308AP, V2309US, V2310AP, V2310US, V2311AP, V2311US, V2312AP, V2312US, V2313AP, V2314AP, V2316AP, V2317AP, V2318AP, V2320AP, V2321US, V2324TU, V2325AP, V2331AP, V2331US, V2335US, V2340AP, V2341AP, V2344AP, V2349AP, V2356AP, V2374AP, V2402US, V2403NR, V2404US, V2405US, V2409US, V2410US, V2413US, V2414NR, V2415LA, V2417LA, V2419US, V2424NR, V2500, V2500US, V2600

COMPAQ Presario V4000 Series:

V4000, V4000T, V4001AP, V4002AP, V4003AP, V4003AP(PV331PA), V4004AP, V4005CL, V4015US, V4020US, V4025US, V4035CA, V4035EA, V4035US, V4040EA, V4050EA, V4055EA, V4058EA, V4060EA, V4075EA, V4101AP, V4103AP, V4104AP, V4110EA, V4118AP, V4130EA, V4133EA, V4135US, V4144EA, V4145EA, V4147EA, V4203TU, V4204TU, V4205TU, V4206TU, V4207TU, V4209TU, V4214TU, V4215EA, V4221TU, V4240US, V4260EA, V4278EA, V4100, V4200, V4300, V4400

COMPAQ Presario V5000 Series:

V5000Z, V5000T, V5005US, V5110, V5110US, V5115US, V5160US, V5015US

payments
Powered By OpenCart
http://www.zeedshop.net © 2019 | Design by: FocusThemes